Arnau Lario

Profesor de letras

Graduat en Arqueologia per la Universitat de Barcelona. Cursant el Grau Història a la Universitat de Barcelona.

L’Arnau és entusiasta i amb ganes d’aprendre ensenyant. Creu fermament que hi ha moltes maneres d’explicar el mateix tema, i que només cal trobar l’adequada per cada alumne.

Una frase con la que te identificas: “Nunca he conocido a un hombre tan ignorante que no haya podido aprender algo de él” Galileo Galilei.
WhatsApp chat